Δημοτικά

Παράνομη η απόφαση εκλογής της νέας αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου Νέας Σμύρνης

Την Κυριακή 27-11-2022 συγκαλέστηκε ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή νέου αντιπροέδορυ δημοτικού συμβουλίου, λόγω του θανάτου του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου Άγγελου Σουρβίνου. Αφού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή είς μνήμην του εκλιπόντα και κατόπιν λόγων μνημόνευσης του έργου του Σουρβίνου, το σώμα των παρόντων προέβη στην εκλογή του καινούργιου αντιπροέδρου. Το μεγάλο πρόβλημα στην διαδικασία ήταν βέβαια ότι.. δεν ακολουθήθηκε η διαδικάσια.

Ουσιαστικά, η Ελένη Κασίμη από την παράταξη του Κουτελάκη, καλέστηκε από τον δήμαρχο στο έδρανο να την συγχαρεί πριν την έναρξη διαδικασία εκλογής της και κατοπίν η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κλαίρη Δεληγιάννη δια βοής ρώτησε έναν έναν τους δημοτικούς συμβούλους και με μόνη υποψήφια την Κασίμη την όρισε αντιπρόεδρο κατά πλεοψηφία.

Η διαδικασία σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο 933, ΑΠ 96605/29.12.2021 και ΑΔΑ 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ ορίζει στην παράγρφο 5.3 ότι "Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγουν χωριστά για κάθε αξίωμα τα μέλη του προεδρείου με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, ενώ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα όσοι δημοτικοί σύμβουλοι το επιθυμούν"

Τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκαν και καθιστά την εκλογή της Κασίμη, παράνομη, όπως και όλες τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν κατόπιν αυτής της εκλογής αντιπροέδρου μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2022 όταν πρέπει να εκλεγεί καινούργιο προεδρείο

Το αν επιθυμεί να παραμείνει η Κασίμη η πρώτη παράνομα εκλεγμένη αντιπρόεδρος στην ιστορία του δημοτικού συμβουλίου Νέας Σμύρνης, θα το δείξουν οι επόμενες μέρες

Στην διαδικασία ψήφισαν λευκό οι παρατάξεις της Στροφής και της Λαϊκής Συσπείρωσης

συννημένη η σχετική εγκύκλιος

96605-21.pdf
Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια