Οικονομικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προσκαλεί:

 Τους υποψήφιους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης, διάρκειας έξι (6) μηνών με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και την αποδοχή από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕIΟΥ και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioik@neasmyrni.gr

Πηγή από: https://neasmyrni.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF/
Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια